Energetski certifikat

Od srpnja 2013. godine, svi vlasnici koji prodaju nekretninu, osim rijetkih izuzetaka, obavezni su pribaviti energetski certifikat te ga priložiti kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora, u protivnom se radi o prekršaju te isti mogu biti kažnjeni.

ZAKONOM JE PROPISANO DA SE ENERGETSKI CERTIFIKAT KOD PRODAJE TREBA ISHODITI ZA SVE STAMBENE I POSLOVNE PROSTORE VEĆE OD 50 M2 KOJI SU U FUNKCIJI ILI MOGU BITI U FUNKCIJI, ODNOSNO ZA SVE STANOVE/POSLOVNE PROSTORE PA I ONE MANJE OD 50 M2 AKO SE NALAZE U ZGRADI VEĆOJ OD 50 M2.
CERTIFIKAT NE TREBAJU IMATI SAMO SAMOSTOJEĆE ZGRADE MANJE OD 50 M2.
AKO ZGRADA POSJEDUJE CERTIFIKAT ZA POJEDINAČNI STAMBENI ILI POSLOVNI PROSTOR UNUTAR ISTE ZGRADE NE MORA SE ISHODITI POSEBNI CERTIFIKAT.

Ne certificiraju se ni industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama te zgrade privremenog karaktera koje imaju rok uporabe dvije godine i manje, te zgrade namijenjene održavanju vjerskih obreda.
Kada se prodaja nekretnina oglašava – objavljuje u medijima, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.
Obaveza nabave energetskog certifikata leži na vlasniku nekretnine i on ga mora predočiti budućem kupcu. Za neposjedovanje energetskog certifikata predviđene su novčane kazne u rasponu od 5.000,00 do 10.000,00 kn za fizičku osobu te 15.000,00 do 30.000,00 kn za pravnu osobu.
Početkom 2016. godine obaveza se proširila i na iznajmljivače nekretnina, odnosno njihove objekte te su obavezni predočiti energetski certifikat onome tko uzima prostor (najam ili leasing).

Energetski certifikat
je svojevrsna osobna iskaznica građevine u kojoj se na pregledan način  predočavaju energetska svojstva zgrade, stanje i učinkovitost energetskog sustava te kvaliteta i svojstva elemenata toplinske izolacije (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova i sl). Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

Svrha energetskog certifikata
je pružanje informacije vlasnicima, budućem kupcu ili korisnicima zgrade o energetskim značajkama zgrade u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u 8 energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.
Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13).

NARUČITE ENERGETSKI CERTIFIKAT
Iskustvo, znanje i stručnost ovlaštenih certifikatora s kojima surađujemo osigurava izradu energetskog certifikata za Vašu nekretninu u najkraćem mogućem roku.
Pri izradi energetskog certifikata, potrebno je pribaviti sljedeće (ako postoji):
  • arhitektonski nacrt (tlocrt, presjek, fasade)
  • računi za struju, vodu i plin u zadnje 3 godine

Zatražite energetski certifikat na naš kontakt mail: info@men-ars.hr

SPECIJALNA PONUDA – KLIJENTI S EKSKLUZIVNIM UGOVOROM DOBIVAJU BESPLATNU IZRADU ENERGETSKOG CERTIFIKATA!

Za nekretnine koje ispunjavaju određene tržišne uvjete prema našoj procjeni, nudimo mogućnost isključivog zastupanja, a u tom slučaju od MENARS nekretnina dobivate besplatni energetski certifikat.

Korisni linkovi za više informacija:
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298830.html
PRAVILNIK O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU GRAĐEVINA
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/342062.html
PRAVILNIK O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_81_1906.html
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI O ENERGETSKIM CERTIFIKATIMA
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14530