Kupnja nekretnina

Licencirana smo agencija koja djeluje s dugogodišnjim iskustvom te ćemo Vas brzo, efikasno i sigurno dovesti do realizacije kupnje ili prodaje Vaše nekretnine. Okupljamo stručan tim koji se sastoji od naših licenciranih agenata te naših suradnika odvjetnika, ovlaštenog procjenitelja, ovlaštenog certifikatora, geodeta, arhitekta, a također surađujemo i s institucijama kao što su ured za prostorno uređenje i graditeljstvo, javnobilježnički uredi, zemljišno knjižni odjeli, katastar, banke te Vam u svakom trenutku možemo ponuditi profesionalnu uslugu i dati dobar savjet.

Prvi korak koji će Vas dovesti do realizacije kupnje ili prodaje Vaše nekretnine je da odaberete iskusnog, pouzdanog i licenciranog agenta za nekretnine.
Kupnja ili prodaja nekretnine nije lak ni jednostavan posao, a kako vrlo lako možete upasti u brojne zamke savjetujemo Vam da angažirate stručnu osobu – agenta za posredovanje u prometu nekretnina. Ako se odlučite za kupnju ili prodaju bez agenta naš je savjet da angažirate odvjetnika.
Uzmite u obzir da ni svi posrednici u agencijama nisu uvijek dovoljno stručni ili su tek djelomično osposobljeni za taj posao. Samo zato što ga Vaša sestra, mama, prijatelj ili netko sličan poznaje i još je novi u tom poslu pa bi mu dobro došao koji klijent to nije razlog da ga angažirate pri kupnji ili prodaji. Ako se odlučite na agenta bitno ga je dobro provjeriti i uvjeriti se da mu je to jedini posao koji radi, da ima iskustva te da dobro poznaje „materiju“ koju prodaje. Agencija smo koja posluje od 2006. godine, a brojne usmene preporuke i pozitivna iskustva najbolji su izbor te Vas pozivamo da se obratite s povjerenjem našim agentima. Napominjemo da ako kupujete nekretninu koja je u našoj aktualnoj WEB ponudi od kupca ne naplaćujemo posredničku proviziju.

KUPNJA NEKRETNINE

1. Provjerite svoje financijske mogućnosti
Nakon što ste donijeli odluku o kupnji nekretnine predlažemo Vam da provjerite svoje financijske mogućnosti. Da li kupujete gotovinom ili putem kredita? Ako kupujete putem kredita predlažemo Vam da provjerite s bankom svoju kreditnu sposobnost i uvjete kreditiranja.

2. Odredite vrstu nekretnine koju kupujete
U velikom izboru nekretnina kupci se često izgube u odabiru pa je bitno unaprijed odrediti što točno želite kupiti. Da li je to stan, kuća, apartman ili zemljište?
Nakon što odredite vrstu nekretnine koju namjeravate kupiti napravite listu koja sadrži bitne karakteristike nekretnine (cijena, lokacija, unutarnji raspored itd.) te posložite prioritete. Naši će Vas agenti pažljivo saslušati te će za Vas pripremiti ponudu nekretnina koja će odgovarati Vašim zahtjevima. Kako bi uštedjeli Vaše dragocjeno vrijeme suzit ćemo popis na manji broj nekretnina tako da Vam odabir bude što lakši.

3. Pronalazak Vaše idealne nekretnine
Nakon što odlučite koje bi nekretnine htjeli pogledati, naši će agenti dogovoriti pregled nekretnina u terminu koji Vam odgovara. Preglede nekretnina možemo dogovoriti u bilo koje doba uključujući i vikende i neradne dane.
S Vama ćemo obići sve nekretnine koje odaberete i ukazati Vam na prednosti ili nedostatke koje možda ne bi sami uočili.
Kada pronađete idealnu nekretninu slijede pregovori u kojima će naši agenti biti stalno uz Vas te će se pobrinuti za svaki detalj. Nakon uspješnih pregovora proces kupoprodaje se nastavlja.

4. Provjera dokumentacije

Naši će agenti zajedno s našim stalnim suradnikom – odvjetnikom za Vas provjeriti i pripremiti svu dokumentaciju. Dužnost naših agenata je da provjere dokumentaciju prije sklapanja pravnog posla. Pribavit će Vam novi izvadak iz zemljišnih knjiga u kojem su navedene sve karakteristike nekretnine ( od opisa do površine ), kojim se dokazuje vlasništvo nekretnine i iz kojeg je vidljivo da li je nekretnina opterećena bilo kakvim teretima i da li se možda u pogledu iste vodi spor koji bi mogao utjecati na vlasništvo ili neko drugo upisano pravo. Također provjeravamo da li nekretnina ima građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt za građenje, uporabnu dozvolu i energetski certifikat te svu ostalu dokumentaciju koja je potrebna pri kupoprodaji nekretnine.

5. Sklapanje predugovora
Pri kupnji nekretnine uobičajeno je potpisivanje predugovora u kojem se definira nekretnina navođenjem zemljišnoknjižnih podataka o nekretnini (katastarske općine, broja čestice i broja zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana) i opisom nekretnine , cijena, datum sklapanja konačnog ugovora i isplata kapare za nekretninu.
Kapara se dogovara kao odustatnina - ako kupac odustane, kaparu zadržava prodavatelj, a odustane li prodavatelj mora kupcu isplatiti dvostruki iznos kapare. Uobičajeni iznos kapare je deset posto od vrijednosti nekretnine.

6. Sklapanje ugovora
U ugovor o kupoprodaji nekretnina, uz sve što je navedeno u predugovoru, uvrštava se najčešće datum predaje nekretnine u posjed kupca kao i jamstvo prodavatelja da na nekretnini ne postoje prava trećih osoba. Ugovor u više primjeraka ovjeravate kod javnog bilježnika. Ako kupujete nekretninu kreditom banke ugovor između Vas i banke treba solemnizirati kod javnog bilježnika, a banka će prije isplate upisati založno pravo (hipoteku) na nekretninu.

7. Primopredaja nekretnine, prijenos režija
Nakon isplate cijele ugovorene vrijednosti nekretnine za Vas ćemo pripremiti zapisnik o primopredaji nekretnine koji sadrži brojeve brojila, stanja brojila, broj preuzetih ključeva, garantne listove brojila, klima-uređaja i sl. Naši agenti će s Vama temeljito pregledati nekretninu koju ste kupili te ćemo s Vama u nadležnim institucijama na osnovi ugovora o kupoprodaji i primopredajnog zapisnika prenijeti račune za vodu, struju, plin i sve ostalo na Vaše ime.

8. Tabularna izjava i upis vlasništva
Nakon cjelokupne isplate prodavatelj ovjerava tabularnu izjavu i predaje ju kupcu (ako nije sastavni dio ugovora). Zatim Vam pripremamo prijedlog za uknji�bu prava vlasništva. Pravo vlasništva nekretnine ne stje?e se automatski, nego upisom u zemljišne knjige.

Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva podnosi se zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda prema mjestu gdje se nalazi nekretnina.

Potrebna dokumentacija
Za uknjižbu prava vlasništva potrebno je dostaviti:

 • prijedlog za uknjižbu
 • kupoprodajni ugovor (u izvorniku ili ovjerenoj preslici)
 • ovjerenu tabularnu izjavu prodavatelja (ako nije sastavni dio ugovora)
 • dokaz o državljanstvu kupca (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)
 • sudsku pristojbu od 250 kuna.

Ako prijedlog za uknjižbu prava vlasništva ne podnesete u roku od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, obračunat će vam se pristojba u peterostrukom iznosu.

9. Porez na promet nekretnina
Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 4% u odnosu na poreznu osnovicu, a od 01. 01. 2017. godine stjecatelj nekretnine nema više obvezu prijavljivanja nastanka porezne obveze.
Prijavu nastanka porezne obveze sada ima javni bilježnik te sudovi i druga javnopravna tijela uz iznimke pri kojima je to obveza stjecatelja nekretnine:
 • ako ispravu o stjecanju nekretnine nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo
 • kada ispravu nije izdao sud ili drugo javnopravno tijelo a isporučitelj na isporuku nekretnine obračunava PDV
 • kod prijenosa porezne obveze


PRODAJA NEKRETNINE

Ako ste se odlučili na prodaju nekretnine putem naše agencije na raspolaganju će Vam biti naš stručni tim koji će Vam ponuditi sljedeće usluge:
 • savjetovanje pri formiranju cijene Vaše nekretnine
 • fotografiranje Vaše nekretnine
 • priprema dokumentacije potrebne za prodaju nekretnine te skretanje pozornosti prodavatelju na eventualne nedostatke
 • upoznavanje prodavatelja sa svim zakonskim obvezama kod prodaje nekretnine
 • prezentacija Vaše nekretnine na našoj web stranici te na vodećim portalima za prodaju nekretnina
 • stručno vođenje zainteresiranih kupaca u razgled Vaše nekretnine
 • sklapanje Ugovora o posredovanju s prodavateljem nekretnine
 • pravno praćenje tijekom cjelokupnog procesa prodaje

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRIPREMITI ZA PRODAJU NEKRETNINE

KUĆE:
Izvadak iz zemljišnih knjiga
Kopija katastarskog plana
Energetski certifikat
Tlocrti
Građevinska dozvola i Uporabna dozvola
Za kuće starije od 1968. godine ‘Uvjerenje o izgradnji prije 1968. g.’

STANOVI:
Izvadak iz zemljišnih knjiga
Energetski certifikat
Tlocrt stana

POSLOVNI PROSTORI:
Izvadak iz zemljišnih knjiga
Kopija katastarskog plana
Posjedovni list
Građevinska dozvola, uporabna dozvola ili drugi odgovarajući akt
Rješenje o minimalno tehničkim uvjetima (ako postoji za neke od prijašnjih djelatnosti koje su se obavljale u prostoru)
Tlocrti
Energetski certifikat

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA:
Izvadak iz zemljišnih knjiga
Kopija katastarskog plana
Posjedovni list
Lokacijska informacija za zemljište (kojeg izdaje Upravni odjel nadležnog grada ili općine)
Osiguran pristupni put (u vlasništvu općine, države ili upisano pravo služnosti prolaza)
Uvjete o priključenju na infrastrukturu, mogućnosti priključenja na vodovodnu i električnu mrežu te gradsku kanalizaciju ( korisna je i informacija o troškovima priključenja )

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA S GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM:
Izvadak iz zemljišnih knjiga
Kopija katastarskog plana
Posjedovni list
Uvjete o priključenju na infrastrukturu, mogućnosti priključenja na vodovodnu i električnu mrežu te gradsku kanalizaciju (korisna je i informacija o troškovima priključenja)
Akt o građenju (Rješenje o uvjetima građenja, Potvrda glavnog projekta ili Građevinska dozvola)
Projekt

POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA:
Izvadak iz zemljišnih knjiga
Kopija katastarskog plana
Posjedovni list
Uvjerenje o namjeni zemljišta (kojeg izdaje Upravni odjel nadležnog grada ili općine)

NAJAM/ZAKUP

Agencija smo koja se bavi i posredovanjem u najmu ( stanova i kuća ) i zakupu poslovnih prostora ( ureda, skladišta i dr. ).

Usluge koje Vam nudimo pri posredovanju u najmu/zakupu nekretnina:
 • savjetovanje pri formiranju visine cijene najma/zakupa nekretnine
 • provjera vlasništva i ostale dokumentacije nekretnine koja je predmet najma/zakupa
 • fotografiranje i oglašavanje nekretnine na našoj web stranici te na vodećim portalima za oglašavanje nekretnina
 • stručnu prezentaciju nekretnine potencijalnom najmoprimcu/zakupniku
 • provjera platežne sposobnosti najmoprimca/zakupnika
 • pronalazak ozbiljnog najmoprimca/zakupnika na duži rok ( u pravilu minimalno godinu dana ) uz obavezan depozit
 • sklapanje Ugovora o posredovanju s vlasnikom nekretnine
 • pravno praćenje tijekom cijelog procesa pregovora do zaključenja ugovara o najmu/zakupu.